TantárgyakMatematikaEmelt szintEgyenletmegoldási módszerek, ekvivale...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Egyenletmegoldási módszerek, ekvivalencia, gyökvesztés, hamis gyök. Másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek.

Egyenlet definíciója: két függvényt egyenlővé teszünk. f : A \to B , f(x) = g(x). Azok az A-beli elemek, amelyekre az egyenlőség teljesül, az egyenlet gyökei.

Osztályozás: Algebrai és transzcendens

Transzcendens egyenletek

 • trigonometrikus egyenletek
 • logaritmusos egyenletek
 • exponenciális egyenletek
 • differenciálegyenletek

Algebrai egyenletek

Egyismeretlenes egyenletek:

Algebrai egyenlet: Ha egy polinomot nullával egyenlővé teszünk, algebrai egyenletet kapunk. Az egyenlet megoldásai alkotják az egyenlet igazsághalmazát.

Algebra alaptétele: n-edfokú egyenletnek pontosan n megoldása van, de n-edfokú egynletnek legfejlebb n darab valós megoldása van. (előfordulhat, hogy két gyök egyenlő)

 1. Elsőfokú egyenlet:
  a * x + b = 0
 2. Másodfokú egyenlet:(megoldóképlettel)
  ax^2 + bx + c = 0
  x_{1,2} = \frac{- b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2*a}
 3. Harmadfokú egyenlet:
  • ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, a 3 gyök megadható a Cardano-képlet segítségével, bár az eredményeket komplex formában adja meg.
 4. Negyedfokú egyenlet:
  • van megoldóképlete.
 5. n-ed fokú egyenletek:
  • P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_2x^2 + a_1x + a_0

Bizonyított állítás (Gelois-Abel tétel): 5-ödfokútól felfele nem létezik megoldóképlet

A reciprokegyenleteket még meg lehet oldani a 9. fokig.

Megoldási módszerek

 1. Grafikus megoldás:
  Az egyenlet, egyenlőtlenség mindkét oldalát egy-egy függvényként ábrázoljuk közös koordináta rendszerben. Az egyenlet megoldása a két grafikon metszéspontjainak x koordinátája.
 2. Közelítő értékkel számolás
 3. Mérlegelv / algebrai megoldás:
  Egy egyenlet megoldáshalmaza nem változik, ha az egyenlet mindkét oldalához ugyanazt a számot hozzáadjuk, vagy ugyanazzal a 0-tól különböző számmal megszorozzuk. (kölcsönösen ekvivalens változtatásokat hajtunk végre)
 4. Értelmezési tartomány vizsgálatával:
  Megnézzük, hogy az egyenlet két oldalának mi az értelmezési tartománya, és ha nincs közös halmazuk, akkor az egyenletnek sincs megoldása. Pl.: \sqrt{x + 5} = \sqrt{x - 5}
 5. Értékkészlet vizsgálattal:
  Megnézzük, hogy az egyenlet két oldalának mi az értékkészlete, és az alapján állapítjuk meg, hány gyöke és hol van az egyenletnek. Pl.: |x + 2| + |x - 4| + |x + 6| = 0 ; 2^x + 2^{-x} = \sin x
 6. Új változó bevezetésével – Pl.: reciprokegyenleteknél
 7. Megoldóképlettel az egyenlet fokától függően

Gyökvesztés, gyökvonás

 • Pl.: négyzetre emelésnél hamis gyököt hozhatunk létre
 • Pl.: ellipszis egyenletének levezetésénél

Gyökvesztés: x-el való leosztás esetén ha x = 0 / vagy gyökvonás esetén ha x = 0.

Viète formulák

Másodfokú egyenletnél: ax^2 + bx + c = 0
x_1 + x_2 = - \frac{b}{a}
x_1 * x_2 = \frac{c}{a}

A formula általánosítható n-ed fokú egyenletre:
x_1 + x_2 + ... + x_n = - \frac{a_{n-1}}{a_n}
x_1 * x_2 * ... * x_n = (-1)^n * \frac{a_0}{a_n}

Alkalmazások

Koordináta geometriában

 • Egy adott pont rajta van-e egy ...
 • Szélsőérték számítási problémáknál (differenciálszámítással)

Fizikában

 • test szabadesése: másodfokú egyenlet
 • termodinamikai folyamatok leírásában
 • Kirchhoff törvény felírása során (áramerősséget számolunk)

Informatikában

 • Bármely elemző modellező programban.
 • Képszerkesztő alkalmazásokban
 • stb.

Legutóbb frissítve:2016-02-17 17:18

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu