TantárgyakMatematikaEmelt szintVektorok, vektorműveletek. Vektorfelb...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Vektorok, vektorműveletek. Vektorfelbontási tétel. Vektorok koordinátái. Skaláris szorzat.

Fogalma: az irányított szakaszt vektornak nevezzük

 • független számpárral/számhármassal/szám n-essel megadott mennyiség (vektor dimenziói)
  • a vektorok igazi létjogosultságát a fizika igényelte
  • a valós számok is felfoghatóak egydimenziós vektorként
   • komplexek kétdimenziósként

Definíció: a vektor abszolút értéke a vektort meghatározó irányított szakasz hossza

Definíció: két vektor egyirányú, ha a két vektor párhuzamos, és azonos irányba mutat

Definíció: két vektor egyenlő, ha egyirányúak és abszolút értékük is egyenlő

Vektorműveletek: összeadás, kivonás, nullvektor, ellentett vektor

Vektorok összege annak az eltolásnak a vektora, amellyel helyettesíthető az a vektorral és a b vektorral történő egymásutánja

Vektorösszeadás tulajdonságai:

 • kommutatív: a + b = b + a
 • asszociatív: (a + b) + c = a + (b + c)

Különbségvektor az a vektor, amelyhez a b vektort adva az a vektort kapjuk

Definíció: egy nullvektortól különböző a vektor tetszőleges \lambda valós számmal (skalárral) vett szorzata egy olyan vektor, amelynek abszolút értéke |\lambda| * |a| és \lambda > 0 esetén a-val egyirányú, \lambda < 0 esetén a-val ellentétes irányú

Skalárral vett szorzat:

 • disztributív: \alpha * a + \beta * a = ( \alpha + \beta ) * a
 • asszociatív: \alpha * ( \beta * a) = ( \alpha * \beta ) * a

Két vektor skaláris szorzata: az a szám, ami a két vektor nagyságának és a közbezárt szögük koszinuszának a szorzatával egyezik meg

 • disztributív
 • nem asszociatív
 • kommutatív \overline{a} * \overline{b} = \overline{b} * \overline{a}

Vektoriális szorzás: két vektor szorzatán értjük azt a vektort, amelynek nagysága a két vektor hosszának és az általuk bezárt szög szinuszának a szorzata

 • iránya merőleges a két vektor által meghatározott síkra
 • nem kommutatív

Vegyes szorzat: három vektor vegyes szorzata megadja az általuk kifeszített paralelepipedon térfogatát. determinánssal számolható

Vektorok felbontása:

 • ha két vektor párhuzamos, egy számmal (skalár) szorzással egyik a másikból felírható
 • ha két vektor nem párhuzamos, akkor független vektorok, egyik a másikból nem fejezhető ki
 • ha egy síkban két nem párhuzamos vektort rögzítünk, akkor a sík bármely vektora előállítható ezek lineáris kombinációjaként
  • több dimenzióban is működik, 3-ban 3-mal, n-ben n-nel

Lineáris kombináció: tetszőleges a, b vektorokkal és \alpha , \beta valós számokkal képzell v = \alpha * a + \beta * b vektort az a és b vektorok lináris kombinációjának nevezzük

a lináris kombinációban szereplő a és b vektorokat bázisvektoroknak nevezzük

Vektorok koordinátái

a síkbeli derékszögű koordináta-rendszerben a bázisvektorok az origóból kiinduló egymásra merőleges egységvektorok, melyek az origótól kifelé mutatnak

Definíció: a derékszögű koordináta-rendszerben egy vektor koordinátáinak nevezzük az origó kezdőpontú, vele egyenlő helyvektor végpontjának koordinátáit \overline{a}(a_1, a_2)

Tétel: vektor koordinátáinak kiszámítása kezdő- és végpontjának segítségével: A(a_1, a_2), B(b_1, b_2) \to AB(b_1-a_1, b_2-a_2)

Vektorműveletek koordinátákkal:

 • összeg: \overline{a} + \overline{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)
 • különbség: \overline{a} - \overline{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)
 • számszoros: \lambda * \overline{a} (\lambda * a_1, \lambda * a_2)
 • 90°-os elforgatás
  • +90° \overline{a}(a_1, a_2) \to \overline{a}'(-a_2, a_1)
  • -90° \overline{a}(a_1, a_2) \to \overline{a}"(a_2, -a_1)

Tetszőleges két vektor skalárszorzata: \overline{a} * \overline{b} = |\overline{a}| * |\overline{b}| * cos \alpha

Skaláris szorzat

két vektor szorzata akkor és csak akkor 0, ha merőlegesek egymásra

 • bizonyítás

vektor → 1 soros mátrix

Alkalmazások

 • szögfüggvények
 • addíciós tételek bizonyítása
 • két vektor vektoriális szorzatának nagysága pralelogramma területe
 • eltolás transzformáció

Fizika

 • vektormennyiségek: v, a F, p, E, B
 • munka → skalárszorzat
 • vektoriális szorzat → lorentz erő, forgatónyomaték
 • mátrixok mint adatkezelés

Legutóbb frissítve:2016-02-18 11:09

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu