TantárgyakMagyar nyelvKözépszintA nyelv szinkron és diakron változása...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

A nyelv szinkron és diakron változásai

 • A nyelv a használata során változik
 • A nyelv változása általában annyira lassú, hogy az azt használó ember többnyire észre sem veszi
 • A diakrónia (görög dia: át, keresztül + khronosz: idő) az évszázadok során változó nyelv
 • A szinkrónia (görög szün: együtt + khronosz: idő) a mindenkori jelen nyelvállapota → a diakrónia a szinkrón metszetek sorozatából alakul ki
 • A nyelv a világgal együtt fejlődik, változik, ha ezt nem tenné, elveszítené funkcióit
 • A történeti nyelvészet külső és belső okokat ír le a nyelvi változásokkal kapcsolatban

Külső (közlési folyamatból adódó) okok:

 • Az anyagi, szellemi műveltség (életmód) változása
 • Társadalmi, történelmi, politikai változás
 • Szokások változása
 • Tudatos nyelvi ráhatások

Belső (gondolkodásbeli, nyelvi) okok:

 • Képzettársítás (asszociáció), névátvitel
 • A hangtani, a nyelvtani szerkezet belső mozgásai
 • Természetesen a külső okok mind belső nyelvi következményt jelentenek, és a változási folyamat is mindig nyelvi

Eredmény:

 • beszédiram / nyelvi közlés felgyorsulása
 • spontán (ritkán tudatos) szókeletkezés, szókihalás, szóhelyettesítés
 • megszólítás, névadás változása
 • jelentésváltozások (transzformáció: igenevek, mellékmondatok)
 • nyelvváltozatok közötti mozgás
 • egyszerűbbé / bonyolultabbá válás

 • A nyelvi változás rendszerint egy személytől, csoporttól, területről indul el, és a kommunikációval terjed el

 • Egyetlen embertől induló változat: hapax legomenon (egyszer mondott) (nyelvi kreativitás, innováció)

 • Azonban nem lesz minden "egyszeriségből" elfogadott nyelvi forma, mert a nyelv bizonyos korlátokat támaszt az újításokkal szemben

 • Az újításokat először szókészletben (lexikában) majd az állandósult szókapcsolatokban vesszük észre (frazeológiai egységek)

 • A hangtani, nyelvtani változások nehezebben vehetőek észre (általában csak tudományos megközelítéssel)

 • A nyelvi változás csak akkor ver gyökeret a nyelvben, ha az a meglévő rendszerbe beilleszthető

 • A nyelvi változás nem korlátlan (ha túl gyors lenne, a generációk már nem értenék meg egymást) - még a Halotti beszéd is értelmezhető (12. század)

 • A nyelvi változás mellett legalább annyira fontos a nyelvi állandóság

 • A nyelv és idő kapcsolatában két (ellentétes)mozgást figyelhetünk meg:

  • nyelvi konzervativizmust - állandóság, hagyományokhoz ragaszkodás
  • nyelvi megújulást - változás, új nyelvi funkciók stb.
  • példa: Halotti beszéd → hangtani változások
   • a szavak hangalakjának megváltozása (miü: ma), de egyes nyelvjárásokban még élnek ehhez hasonlók (mü)
   • teremtüvé - ma: teremtette, de nyelvjárásban: terömtette
 • A nyelvi változások legszínesebb területei a szavak és szókapcsolatok változásai

  Példa: munkás világ (jelentése: gyütrelmes, szenvedéssel teli világ)

  jelző (szláv eredetű): dolgozás (idővel a melléknévből főnév lett)

 • Alaposabb nyelvészei ismeretek szükségesek a nyelvtani változások felfedezéséhez és magyarázatához (az igealakok többsége régies, többféle múlt idő)

 • Vagy: "odutta házoá" szerkezet ma már ismeretlen (Isten házul adta)

 • Minden változás ellenére, a Halotti beszéd szövege - egyszerűsített, mai olvasattal - már első olvasásra is nagyjából megérthető

Legutóbb frissítve:2016-02-18 11:16

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu