TantárgyakMagyar nyelvKözépszintAz emberi kommunikáció nem nyelvi for...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái

 • Akkor is adunk magunkról és veszünk másoktól üzeneteket, amikor nem is vesszük észre → "nem lehet nem kommunikálni"

 • Máskor tudatosan használunk nem nyelvi kommunikációt: pl mutogatunk, bólogatunk, grimaszolunk

 • Nem verbális kommunikáció (nonverbális) neve: metakommunikáció

  pl: gesztikuláció és mimika, amely a beszédet is kíséri

 • Ezek az emberi testtel vannak kapcsolatban → vizuális kommunikáció - általában nem ölt nyelvi formát

 • Az emberi test többféle csatornán is közvetít egyszerre:

  • ha ezek összhangban vannak (pl: azt mondja amit gondol) akkor a viselkedés kongruens
  • ha nincs összhang (pl: műmosoly) akkor az ember gyanakvóvá válik
 • A nagyon visszafogott "testnyelv" ugyanúgy előnytelen, mint a színészkedő, fellengzős

 • A legfontosabb paralingvisztikai (nyelven kívüli) kommunikációs csatornák:

  • vokális (vagy hangzási) csatorna: élőnyelvben valósul meg

   hangerő, hangsúly, hanglejtés → kísérő jelenségek

   szupraszegmentális (több hangtani egységre kiterjedő)

 • Az arcon a két legfontosabb közlő a szem és a száj (pl: száj tartása, pupilla nagysága, a tekintet kersése stb.)

 • A tekintet árulkodik az éreklődésről, figyelem irányáról

 • A mosoly minden kultúra fontos eszköze (pozitív, derűs)

 • Az arcjáték a mimika

 • A kézjáték a gesztikuláció (ösztönös kísérő)

  • ugyan segíti a kommunikációt, mégis sokat elárul, pl: száj eltakarása a hazugság jele (szájőrzés)
  • szem becsukása kellemetlen helyzetben
  • pótcselekvések: homloktörölgetés, nyakkendő igazítása is zavarra utal
  • lábak játéka ülés közben, helyváltoztaás is árulkodó
 • Testnyelv fontos kifejezője maga a testtartás (merevség vagy lazaság, a hát állása stb.) → a belső feszültség tükre → fenyegetettség esetén zártabb, biztonság esetén nyitottabb

 • Van jelentése a kultúránként eltérő ugyancsak ösztönös térközszabályozásnak (proxemika) → az emberek jellemző terei, a különböző terekben különböző fajta kommunikáció alakul ki

  Térközszabályozás

 • Minden embernek megvan a saját térigénye, de ez különböző kultúránként pl: Japánban kerülik, míg Amerikában, Olaszországban gyakran érintik meg egymást az emberek, vagy tartanak kisebb térközt

 • Jelentéssel bíró tárgyak, eszközök is vannak a kommunikációban

  Embléma → maga a test, jel bír jelentőséggel (testalkat, tetoválás, öltözet, ékszerek, jelvények) és "beszéd közbeni" cselekvés pl: dohányzás

 • Az érzékszervekhez kommunikációs funkciókat rendelünk

  • látás: vizuális kommunikáció
  • hallás: akusztikus kommunikáció
  • szaglás: oszmatikus kommunikáció
  • ízlelés: kulináris kommunikáció
  • tapintás vagy érintés: haptikai, taktilis kommunikáció
 • Az emberi kommunikáció a mindennapokban: 60%-a nem nyelvi úton zajlik

 • Az érzelmi kommunikáció 90%-a nonverbális

Vagyis a szavak kevesebbet érnek, mint a nem nyelvi viselkedés!

Legutóbb frissítve:2016-02-18 11:17

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu