TantárgyakMagyar nyelvKözépszintA közlésfolyamat tényezői és funkciói...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

A közlésfolyamat tényezői és funkciói

 • Az információ tájékoztatást, felvilágosítást jelent (sajtóban adatot, számítástechnikában jelként betáplált adatot) → mindezekben közös, hogy egyoldalú, "holt" adatról van szó

 • A közlésfolyamat a kommunikáció → az információ mozgásba lendítése két fél között

  • érintkezést, közlést, híradást jelent
  • bármilyen jelrendszerben lehet
  • állatok is kommunikálnak egymással
  • és létezik ember-állat közötti kommunikáció is
  • elsősorban mégis nyelvi közlésnek tekintjük
  • a kommunikáció tudománya a kommunikációtan → szociológusok, pszichológusok, nyelvészek
 • A jel, kommunikáció és nyelv viszonya:

  Jel, kommunikáció és nyelv viszonya

 • A nyelvi közlésfolyamatban több tényezőnek van szerepe

  Nyelvi közlésfolyamat

 • Beszélő: közölni akar valamit (olykor reflexszerű) → neve adó, jeladó, közlő

 • Hallgató: akinek az üzenetet szánják (észleli és foagadja) → vevő, befogadó, címzett (ha visszakérdez, már ő az adó)

 • A beszédtevékenység mindkét részről alkotó folyamat

 • Üzenet: az átadni kívánt információ → a beszélő formába önti (kódolja), a hallgató megfejti (dekódolja)

 • Kód: hagyományokon alapuló, közösségileg elfogadott szabályrendszer

  Vannak nem nyelvi kódok is, és létezik szóbeli kód is

 • A kommunikációhoz közösen ismert nyelvre van szükség → anyanyelv vagy idegen nyelv

 • Csatorna: kommunikációs közeg (beszédnél a levegő, de lehet még a telefonvonal, papír stb. - egyoldalú kommunikációnál pl. a mezopotámiai agyagtáblák: csak közvetít)

 • Aktuális beszédhelyzet: beszélés, olvasás pillanata

 • Az eredményes közlésfolyamat feltétele, hogy közös ismereteink, előismereteink legyenek a tárgyról, amelyet valóságnak nevezhetünk

 • A kommunikációnak szándékos jelhasználat esetén mindig célja van → kommunikációs funkciók

Három alapvető funkció:

 • Tájékoztatás (információadás, vélemény, gondolat közlése)
 • Érzelemkifejtés (belső érzéseink kimutatása, az "én" megnyilvánulása)
 • Felhívás (a hallgató befolyásolására való törekvés)

 • Az én ellentéte a te - másikkal való szembesülés, a kommunikáció során valamilyen módon mindig megjelenik a másik személy

A három mellékfunkció:

 • Kapcsolatfenntartás (tisztázza a partnerek közötti viszont, köszönés, köszöntés, a beszélgetés elején és végén sűrűsödik)
 • Értelmező - metanyelvi funkció (maga a nyelvtan, a nyelvről való beszéd)
 • Esztétikai funkció (stilizált értékű, művészi megfogalmazás)

 • Ezek rendszerint keverten jelentkeznek, a funkciók tehát egymásba mosódnak
 • Ezt az egyszerűsített kommunikációs modellt azonban meghaladta a kutatás → új modell: cselekvés- vagy viselkedés központú modell
  • Nem csak gondolatot, érzelmet közlünk, de viselkedünk is (hatáskeltés, megfelelés a normáknak, a világ megismerése stb.)
  • Másik probléma a nyelvi korlátozottság (Wittgenstein: "Nyelvem határai, világom határai")
 • A nyelvi kommunikáció tehát beágyazódik a teljes kommunikációs tevékenységbe, viselkedésbe

K = 5E

Kommunikáció = Együttműködés, Erőfeszítés, Empátia, Etika, Esztétika

Legutóbb frissítve:2016-02-18 11:17

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu