TantárgyakMagyar nyelvKözépszintTöbbnyelvűség, kétnyelvűség, kettősny...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Többnyelvűség, kétnyelvűség, kettősnyelvűség

 • A világ népének nagyobb része él két- vagy többnyelvűségi, mint egynyelvűségi helyzetben
 • A kétnyelvű helyzetek megszámlálhatatlan variációja létezik
 • Európa a világ többi részével ellentétben nyelvileg sokkal egységesebb
 • A globalizáció, a folyamatos migráció, és az információs technológia fejlődése miatt újabb kétnyelvűségi helyzetek alakulnak ki
 • A kisebbségi nelvek sokkal gyorsabban szorulnak vissza, tűnnek el mint valaha
 • A kétnyelvűség jól meghatározható szabályok, normák szerint működő jelenség
  • Mindenki számára hasznos a hozzáadó (additív) kétnyelvűség, melyben az egyén, egy támogató társadalmi közegben még egy nyelvvel gazdagíthatja nyelvi repertoárját, anélkül, hogy anyanyelvet feladná, vagy nyelvi tudása károsodna
  • Hátrányos azonban a felcserélő (szubtraktív), vagy kultúravesztő kétnyelvűség, mert az anyanyelv háttérbe szorítása, elhagyása egyéni és társadalmi problémákat okoz
 • Az emberiség nagy része valószínűleg mindig többnyelvű volt
 • Magyarországon a hagyományos nemzetiségieken kívül ma újabb bevándorlók nyelvei bukkantak fel
 • A mindennapjainkban az angolul beszélők száma már kb. százezer
 • A kétnyelvűség elnevezése bilinguizmus
  • Kétnyelvűnek tekinthető az, aki nem beszéli jól a befogadó ország nyelvét, a tolmács, a vendégmunkás, vagy aki magas nyelven használja mindkét nyelvet
  • Lehet egyenlőtlen, és ki is lehet egyenlíteni
 • A diglosszia a kettős- vagy belső kétnyelvűség, ha egyetlen nyelvnek két változatát beszéljük (német nyelv esetén irodalmi és területi változat)
 • Olyan országokban, amelyekben a nyelvek használata tartósan egyenlőtlen, megindulhat a nyelvcsere → áttérnek egy másik nyelv használatára
 • Ezzel ellentétes a nyelvmegőrzés, amelyet a nyelvművelés sokszor célul tűz ki (a világon mintegy 6000 nyelv van, de csak 200 ország)
  • A nyelvmegőrzés mellett beszélhetünk nyelvfejlesztésről (pl kelta gael) - A XXI. század nagy kérdése, hogy a nyelvcsere vagy a nyevlmegőrzés lesz-e a helyes irány
 • Ha a kétnyelvűség során a kapcsolatba került nyelvek elemei keverednek, és egy addig nem ismert nyelv jön létre, pidzsinizálódásról beszélünk, és a létrejött nyelv a pidzsin nyelv
 • A pidzsinnek nincsenek anyanyelvi beszélői, általában "rossz" nyelvnek tartják
 • A világon 100-200 pindzsinváltozat van, amelynek alapja az angol, francia, spanyol, portugál, holland és a német
 • Ha egy pidzsinnyelv használata bővül, anyanyelvi beszélői is lesznek: kreol nyelv
 • A kétnyelvű beszéd egyik törvényszerűsége a nyelvek keverése, az így használt nyelvkeverékeket sokszor sajátosan nevezik franglais (Quebecben), frangol (Argentínában), spanglish (kubai spanyol és angol az USA-ban), hunglish (magyar-angol az USA-ban) → keveréknyelvek

Legutóbb frissítve:2016-02-18 11:21

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu