TantárgyakMagyar nyelvKözépszintAz anyanyelv szerepe az ember életébe...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Az anyanyelv szerepe az ember életében, a társadalomban és a kommunikációban

 • A nyelvészek, antropológusok 3000-6000 nyelvet tartanak számon, melyek közül több száz, ezer már kihalt és túlnyomó többsége veszélyeztetett (elvesztésük pótolhatatlan veszteség)
 • A magyar nyelvünk és kultúránk kicsiny, elszigetelt.
 • Magyarországon 10 000 000 magyar anyanyelvű ember van, a határokon túl és szétszórva a világban még kb. 4-5 millió (összesen tehát kb. 15 000 000 ember). Ezen felül beszélik még körülbelül 2 millióan második nyelvként.
 • A világon 42., Európában a 12. nyelv (67-ből) beszélők száma szerint.
 • Az anyanyelv segítségével sajátíthatjuk el az egész emberi kultúrát, így a beszéd a kultúra átadásának módja.
 • Fontos, hogy birtokoljuk anyanyelvünk szókincsét, szabályait.
 • Pár szóval is el lehet boldogulni idegen országokban, de az már nem elég a tudományok, művészetek elsajátításához.
 • Öntudatlanul és tudatosan is gyarapítjuk a szókincsünket.
 • A zenei anyanyelv elsajátítása már az anyaméhben kezdődik, ahogy az anyanyelv megismerése is (beszélő környezetben kell nevelkedni).
 • A gyermeknyelvi kutatások bizonyítják, hogy a kisgyermekek a környezetből hallott mondatoktól elvonatkoztatva, elemeiből rakja össze a mondatot. (Nem olyan, mint egy idegen nyelv tanulása közben!)
 • Első életévben már szómondatokat mondanak a gyermekek (pl.: van-van, mama).
 • Másfél-, kétéves korban megjelennek a kéttagú mondatok (pl.: kicsi baba).
 • A kisgyermekek gyakran használnak hibás nyelvi alakot (pl.: lovatot) → saját nyelvi szabályok
 • Az anyanyelv elsajátításának ez a képessége, programja az ember egyedüli, csodálatos és megismételhetetlen lehetősége.
 • Ha ez nem indul el, a gyermek már nem lesz képes megtanulni beszélni.
  • Az idegen nyelvek későbbi tanulása más módszerekkel történik, nyelvtani ismeretekre van szükség.
  • Az ember általában legjobban az anyanyelvén beszél.
  • Előfordulhat, hogy valaki két-, vagy többnyelvű, de ilyenkor is az elsőként tanult nyelv marad az uralkodó.
 • Az anyanyelv folyamatos gondozást igényel.
 • A II. világháború előtti iskolarendszerben külön tantárgy volt a beszéd- és értelemgyakorlat elemi iskolában, a gimnáziumban pedig a retorika (logikus gondolkodás, megszólalás, megnyilvánulás formái).
  • A helyes beszédnek, gondolkodásnak, az anyanyelv művelésének, a kommunikációs készségnek minden órán meg kell jelennie (Babits).
 • A helyes, megfelelő, igényes anyanyelvhasználat a társadalmi érvényesülés alapja.
 • Nagy súlyt kell helyezni a kommunikációs készségek fejlesztésére (pl.: az amerikai menedzseriskolákban).
 • Az iskola és az ifjúkor a kommunikációs készségek fejlesztésének helye.
  • Sok írás, olvasás, beszéd.
  • Az olvasás a szókincset, a fantáziát és a helyesírási készséget is erősíti.
  • Sokféle beszédszerepet is gyakorolni kell (pl.: színjátszókör).
 • Az anyanyelv a nemzethez, a családhoz, a legszorosabb emberi közösséghez tartozás alapja is.
 • Az anyanyelv egy erős kapocs ember és ember között.

Legutóbb frissítve:2016-02-18 11:16

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu