TantárgyakMagyar nyelvKözépszintAz érvelés fajtái, a bizonyítás, a cá...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Az érvelés fajtái, a bizonyítás, a cáfolás és az érvtípusok

 • Véleménymondásunk társadalmi szerepünk kijelölése
 • A retorikus szöveg célja a hatáskeltés, a meggyőzés
  • A meggyőzés céljának megfelelő egyensúly van a logosz, az etosz és a pátosz között:
   • logosz: az értelmet, a bölcsességet, az igazság keresését jelenti
   • ethosz: az erkölcsi elvek rendszerét, erkölcsi tartást jelent
   • pátosz: a szónok tehetségét, szenvedélyességét jelenti
 • Más meggyőzéséhez érveket használunk (véleményünk igazságát kívánja bizonyítani)
 • Az érvelő szöveg legfontosabb része a bizonyítás → összefüggéseket keres és mutat
 • Alapformájában a bizonyító érv három elemből áll:
  1. tétel
  2. bizonyíték
  3. a tétel és a bizonyíték
 • A tétel olyan megállapítás, amely valamilyen következtetést fogalmaz meg, ennek előzményét, magyarázatát tartalmazza a bizonyíték, a tételt és a bizonyítékot pedig a harmadik elem kapcsolja össze, ha ez magától értetődő, akkor kihagyható, ekkor lerövidített érvekről beszélünk (ethünéma)

Az érvelés módszerei:

 • Indukció: tényekből és bizonyítékokból vonunk le általános következtetést
 • Dedukció: először megfogalmazunk egy általános tételt (állitást és bizonyítékot - premisszát), s ezekből következtetést vonunk le az egyedi esetre vonatkozóan (konklúzió)
 • A haladás iránya általánostól az egyesig → szillogizmus
  • első (általános) tétel (premissza) → minden ember halandó
  • második tétel (premissza) → szókratész ember
  • következtetés (konklúzió) → tehát szókratész halandó

A premissza és a konklúzió együttesét nevezzük argumetációnak (érvelés).

Vannak téves szillogizmusok (álokoskodások)

Vannak diákok, akik puskáznak

János diák

Tehát János puskázik

Az első tétel csak bizonyos diákokról állitja, hogy puskáznak.

 • A cáfolat tulajdonképpen kritika → a kritika szó eredeti jelentése: szétválasztás
 • A szakszerű cáfolathoz először pontosan meg kell érteni az ellenfél érveit
 • Soha nem az ellenfél személyét támadjuk, hanem érveit, cél a meggyőzés
 • A cáfolás lehetőségei:
  • kisebbítés: ellenfeleink kifogásait leszállítjuk, erejét csökkentjük
  • kételkedés: a felhozottak hitelességében való bizalmatlanság
  • tagadás: az ellenvetés vagy vád egyenes visszautasítása
  • viszontellenvetés, visszafordítás: ha az emelt vádat egyenesen visszafordítjuk a támadónak
  • rámutatás: az ellenfél okfejtésének helytelen voltára való figyelmeztetés
  • gúny, élc, elmésség
  • csúsztatás: szántszándékkal vagy tudatlanságból hibás érvek használata
 • A bizonyítás-cáfolás eredménye a meggyőzés
 • A reklám alapvető feladata tájékoztatni a vásárlót és meggyőzni, hogy azt a terméket válassza
 • A reklámiparban gyakran használt eszközök:
  • ismétlés
  • összehasonlítás
  • varázsszó (jelmondat)
  • zene
 • A politikai propaganda eszméket vagy elméleteket terjeszt, gyakran illúziókat próbál eladni
  • ennek eszközei: általánosítás, címkézés, csúsztatás

Legutóbb frissítve:2016-02-18 13:46

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu