TantárgyakMagyar nyelvKözépszintA tudományos és szakmai stílus sajáto...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

A tudományos és szakmai stílus sajátosságai

 • Az informatika korának talán a legmozgalmasabb, leggyorsabban változó nyelvi világa a tudományos és szakmai nyelvhasználat
 • Ezen a területen a legfontosabb a legnagyobb fokú nyelvi tudatosság, ahány tudomány, annyi tudományos szaknyelv → a tudományos stílus átfogó fogalom
 • A tudományos rendszerezésben beszélnek természet- és társadalomtudományokról, valamint alkalmazott tudományokról
 • A XX. században a klasszikus tudományok mellett újabbak jöttek létre, és ezek új névvel jelentek meg (pl.: elektronika, genetika)
 • Létrejöttek az interdiszciplináris (tudományok közötti) tudományok
 • Mindegyiknek saját terminológiája (szakszókészlete) van
 • Napjainkban főként az informatika forradalma gyarapítja a szókincset, de a hobbik, szórakoztató tevékenységek szókészlete is gyarapodik
 • A tudományos szövegek kommunikációs célja is a tájékoztatás, az újabb ismeretek közlése
  • Idegen és magyar szakkifejezések, amelyeket nem is mindig kell fordítani (pl.: hemoglobin, vektortér, hiperbolikus)
  • Az állításokat idézetekkel és hivatkozásokkal bizonyítják, a főszöveghez tartalommutató, jegyzet és irodalomjegyzék járul
 • A legáltalánosabb jegyzetelési mód a következő:
  • A szó szerintit idézőjelekben, a nem szó szerinti idézetet idézőjel nélkül
  • Megfelelő információkat kell tartalmazza (pl.: bibliográfiai adatok)
  • Jelek, rövidítések használata, pl:
   • SZFB: szabad függő beszéd
   • +: összeadás jele
   • @: e-mail címek kapcsolójele
   • W: a watt rövidítése
   • ./.: a fordítás jele (másik oldalon is)
 • Jellemző műfajaink leginkább írásbeliek: ismeretetés (recenzió), kritika, cikk, tanulmány, monográfia
 • Élőszóbeli változata az előadás → stílusa az előadói stílus → ehhez szónoki képességre van szükség
 • A tudományos szövegek retorikai eszközöket is használó, világos, közérthető változata a tudományos ismertető szöveg (cikk, előadás)
 • A szaknyelvek szókincse nagymértékben megnőtt → egyre több a szakszótár
 • A szaknyelvek helyesírása a magyar helyesírás szabályain nyugszik, ám a kifejezések bonyolultsága miatt szükségessé vált a szakmai helyesírások készítése (pl.: kémiai, orvosi, földrajzi)
  • A terminológiagyűjteményeket és szakszótárakat nyelvészekkel együtt készítik
 • Manapság a tudományos stílus egyes jellemzői ugyancsak felbukkannak a szépirodalomban - tudományos címadás, lábjegyzet, fogalomtár stb.

Legutóbb frissítve:2016-02-18 13:46

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu