TantárgyakIrodalomKözépszintKölcsey Ferenc
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Kölcsey Ferenc

Életéről röviden

 • (1790 Sződemeter – 1838 Szatmárcseke)
 • Költő, ogy. követ, prózaíró, kritikus (Berzsenyi, Csokonai), Kazinczy köre (Szemere, Kazinczy)

Előzmények:

 • Magyar nyelv ügye (Kazinczy), reformkor
 • Romantika

Kulturális háttér: irodalmi szalonok, folyóiratok (Athéne, Auróra, Magyar Tudományos Gyűjtemény)

 • Ogy. nem működik rendszeresen (25-26, 30-32 → Kölcsey lemond)
 • Magyar Tudós Társaság
 • 1836 Kisfaludy Társaság

Nemzetfelfogása:

Értekező próza:

 1. Nemzeti Hagyományok (1826) → német filo – Herder
  Akkor fejl. a kultúra → felhasználja a gyökereit (imitál), a nép miket írt (népi kult)
  „A nemzeti hagyomány és a nemzeti poézis szoros összefüggésben állnak egymással”
 2. Mohács (1826)
  „Haza egyenlő a háznéppel”, háznép → saját nyelv, szokás és hagyományok, közös emlékezet
 3. Parainesis Kölcsey Kálmánhoz → tanács (idős a fiatalnak, unokaöccs)
  Nemzet, hazafiság: haza olyan, mint egy ház (szülőföld, szülői ház), illetve oltár (áldozat – a hazáért)
  Közdolgokban való részvétel: jog és egyben kötelesség

Himnusz (1823 jan. 22)

 • Erkel 1844 megzenésítés
 • Krónikás ének: forma (alcím), Biblia: Zsoltárköltészet, Zrínyi: Szigeti veszedelem, kfi és magyar irodalmi hagyományok
 • Alcím: történelmi tabló: dicső múlt, kevésbé dicső jelen
 • Szerep: prédikátorköltő, archaizáló, közösség nevében, ugyanakkor bújdosna is
 • Miért könyörög: áldás, kegyelemért könyörög
 • Keret: „Áldd meg → Szánd meg”
 • Ellentétek versszakok között
 • Triazmus: ABBA
 • Nem erőltetett, hanem folyamatos
 • Magyarok vészes pesszimizmusa megjelenik
 • Romantikus: nagy szavak, érzelmesség, túlzott romantikus képek (vér)
 • Reformkor: téma (múlt idézés)

Zrínyi dala (Szobránci dal)

 • 3x szerepel a „hol a… ? kérdés
 • Zrínyi Miklós (Szigeti veszedelem) → miért ő, akit segítségül hív?
 • Időutazó, Himnusz 2. része: nem törődöm, cselekvésre buzdít
 • Szerepvers: Zrínyi nevében szólal meg
 • Belső párbeszéd/az itt élőket kérdezi meg
 • Mo. megszűnt létezni (utolsó előtti vszk) → ráijesztés a népre („korcs volt…, gyáva kor…” → nem törődöm, méltatlanul lötyög a kor embere)
 • Gondolati alakzat: ellentétek → önmagát ismétli (Himnusz)
 • Múltbéli hőst hív be → hitelesebb
 • Romantikus nemzetostorozás

Zrínyi második éneke (1838)

 • Nem Kölcsey adta a címet
 • Zrínyi megint itt van → most a sorshoz idézi panaszszavát → szenvedésekről, a sors sajnálja meg a magyart és tegyen valamit → a sors kegyetlenül válaszol: adott egy esélyt, de nem éltek vele
 • 3.vszk: töröljük ki azt a pár nemzedéket, de maradjon fent a magyar nemzet
 • Sors végítélete: nem fog megmaradni, nemzethalál (Vörösmarty), népcsere
 • Önkényes sors: nem egyenlő a könyörgő és a válaszadó sorsa
 • Kulcsszavak: szenvedő, áldás, megsokasodó nép, gyávaság, méltatlanság, nemzethalál

Huszt (1831)

 • epigramma: rövid, végén csattan, időmértékes (hexa- és pentameterek)
 • Hass, alkoss, gyarapíts: cselekvésre buzdít, valamit áldozni, tenni
 • Indítókép: romantikus
 • Múlt, jelen, jövő felé tekint
 • Huszt = Magyarország

Legutóbb frissítve:2016-08-22 14:18

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu