TantárgyakIrodalomKözépszintMikszáth Kálmán
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Mikszáth Kálmán

Életéről röviden

 • 1847-ben született Szklabonyán → evangélikus, nemesi család → gazdálkodók
 • a győri jogakadémián tanult, majd a pesti jogi karon, de nem diplomázott
 • Balassagyarmaton Mauks Mátyás nógrádi főszolgabíróval esküdt, ügyészsegéd
 • elvette lányát, Mauks Ilonát (mátyás ellennezte) (kétszer is elvette)
 • újságírásból és szerkesztésből élt, a Pesti Hírlapban megjelentek elbeszélései A tót atyafiak és A jó palócok
 • a petőfi társaság, a kisfaludy társaság tagja és mta levelezőtag volt
 • 1910-ben súlyos tüdőgyulladásban halt meg

A mikszáthi anekdota

 • az anekdotát fő prózavezető elvvé teszi
 • anekdoták laza füzére
 • nyitott szerkezet: az idő és a cselekmény folyamatosságát felfüggesztő modern próza eredményei felől tűnik újításnak
 • élőbeszéd szerű, elbeszélő stílus, támaszkodik a beszélgetés társas közegére
  • az elbeszélő kommunikáló, értelmező, értékelő
  • nem lehet eldönteni, hogy a narrátor szereplő, vagy a közösség nézőpontja érvényesül-e
  • a mindent tudó elbeszélői szerepkört felfüggeszti
  • az elbeszélő és az olvasó számára egyaránt "ismeretlen" - sokat tud, de nem mindent
  • a külső megnyilvánulásokról, mozdulatokról is leírást ad
  • szubjektív nézőpont helyett objektív
  • az elbeszélés műveleteire a szokottnál nagyobb hangsúly esik
 • a történetek összefüggenek:
  • a helyszínek
  • a szereplők ismerik egymást
  • egyik novellában szó esik a másik novella szereplőiről
 • népi hagyományok (babonák, hiedelmek, szokások)
 • meseszerűség
 • a novellaciklust regényként is olvashatjuk
  • hirtelen fordulatok
  • mozaikos szövegalkotás
  • otthonosság, jártasság érzete, úgy tesz, mintha a befogadó is a közösség tagja lenne
  • az elbeszélői tudás korlátozott, a kifejtettség hiányait a befogadónak kell kitöltenie

A tót atyafiak

 • négy közepesen hosszú novellát tartalmaz

  • az aranykisasszony
  • az a fekete folt
  • lapaj, a híres dudás
  • jasztrabek pusztulása

  zord hegyek közt a Fárra vidékén élő magányos hősök
  természet

A jó palócok

 • tizenöt rövidebb anekdota
 • mesei, balladai, példázatos és életképszerű elbeszélések
 • a palóc vidék hagyományaiban gyökereznek
 • személyes elbeszélésmód
 • erőteljes történetmondói hang

Legutóbb frissítve:2016-08-22 14:18

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu