TantárgyakIrodalomKözépszintOrosz realizmus
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Orosz realizmus

 • Orosz: felszabadító mozgalmak (jobbágyok, 1861)
 • Társ+gazd. elmaradottság
 • Nincs erős polgári osztály
 • Kiépült hivatalnokrendszer
 • Cári rendszer – megtorlások, száműzetések
 • Burkolt társadalmi kritika, oblomov: felesleges ember
 • Realista: környezetrajz
 • Realista: tipizáló, társadalmi mozgató erőket vizsgálja, lélekrajz ábrázolás, minél igazabb ábrázolás (mindennapi élet, élet apróságai – részletesség)

Gogol

 • Jogot tanul
 • Elbeszélések, de hosszabb művek (Revizor, Egy őrült naplója) → főként társadalmi rétegekről
 • Groteszk űttörője (Örkény, Dosztojevszkij hivatkozik rá)
 • Csinovnyikok: hivatali személy (alsóosztálybeli)
 • Valós és fantáziaelemek keveredése
 • Hierarchiától való félelem
 • „Robotok”

A köpönyeg

 • Akakij Akakijevics Basmacskin (beszélőnév): megjelenése jellegtelen, szánalomra méltó, átnéznek rajta, nincsenek gondolatai, tönkremegy a köpönyege – szabó – új kell! → összekuporgatja (kevés kaja, túlóra)
 • Új köpönyegben észreveszik → party, majd elrabolják a köpönyeget → ebbe belehal → élete nem fontosabb egy köpönyegnél
 • Halála után: kísért, lerántja a köpönyeget (igazságszolgáltatás) → kísértetként jelentősebb, mint emberként
 • Elnagyolt ábrázolás → általánosítás – tipikus
 • Groteszk: nevetséges, de keserű is, elbeszélő modora komikus
 • Szélsőségesen ellentétes elemek ütköztetése → komikusság
 • Kevert hangnem: komikus, tragikus, tárgyilagos, szatirikus, szentimentális
 • Szkáz elbeszélési mód → mese, rögtönző elbeszélésmód, több nézőpont → ütköznek
 • Mindentudó narrátor, élőbeszédszerű
 • Véleménynyilvánítás, kiszólások

Az orr

 • Társadalmat veszi alá
 • Egyenruhát öltő orr – már tisztelik
 • K. hiányzik az orra – erre lesz figyelmes
 • Borbély cipójából kerül elő → kipattan
 • Abszurdhoz közelít
 • Visszatalál az orr → kalandok, nőnek csapja a szelet
 • A rangot látva mindegy, hogy ki, csak az számít
 • Groteszk
 • Mégis nevetünk
 • Mindkettő hosszú elbeszélés

Csehov: Csinovnyik halála

 • rövid elbeszélés
 • Csehov orvos (műveiben felhasználja)
 • Színpadi művek: Sirály, színművek, drámáiban kommunikációs viszályok
 • Csinovnyik halála → Cservjakov
 • Színházból indul, tüsszent → magasabb rangút tüsszent le, leköp
 • Hátranyúl, letörli → nem foglalkozik vele
 • Cservjakov azt hiszi, hogy üldözni fogja → folyamatosan bocsánatot kér
 • Az úr kéri, hogy hagyja békén → Cs. hazamegy, lefekszik, meghal (szégyen, félelem)
 • Egyenruhában hal meg, vagyis utolsó pillanatában sem vált emberré; hivatalnok volta eluralkodott rajta
 • Kishivatalnokoknak folyamatosan talpot kell nyalni
 • Durva kritika

Tolsztoj

 • kiközösített alak, életét mutatja be → őszinte elbeszélés

Ivan Iljics halála

 • 12 fejezet
 • Retrospektív (visszatekintő) időszerkezet (1. fejezet a temetés – képet ad az egész történetről)
 • Környezet (méltatlan viselkedés) <→ halott arca (mindent megtett, megbékélt) → feszültségkeltő ellentét
 • Halála után gyász – temetés napján felesége a kompenzáció után érdeklődik
 • Oknyomozói jelleg → gondolkodásra indítja az olvasót: mit kellett megtennie, mi történt helyesen, hogyan élt?
 • Ranglétrán kúszik fel (egyetlen meló, feleség, gyerekek)
 • Új házba költöznek – saját kezűleg rendezi be
 • Leesik a létráról – „daganat” az oldalában → 1 szenvedée során: eltékozolta életét
 • 4.külső világból belső világ felé (átalakul a gondolkodása, tudatmódosulás)
 • Haláltól való félelem, düh, szenvedés → önvizsgálat, megvilágosodás, kifordulás, szeretet, alázat (lelki dolgairól elfeledkezett), siker = személyiségének üresedése
 • Megváltástörténet, megváltásmotívum, szenvedés időtlen
 • Szenvedés → emberi kapcsolatokat alakít ki
 • Szolgálója – fél szavakból értik egymást
 • Narrátor: mindent tudó, érdektelen → nem ítélkezik

Legutóbb frissítve:2016-08-22 14:18

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu