TantárgyakIrodalomKözépszintRadnóti Miklós
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Radnóti Miklós

Élete:

 • polgári, zsidó, kereskedő család, eredeti neve: Glatter
 • magyar költő nem visel Glatter nevet, ezért megváltoztatja. Radnócinak van bejegyezve
 • születésekor meghal az anyja és az ikertestvére is
 • felesége: Gyarmati Fanni (1912-2014)
 • Sík Sándor a professzora, lelkész, akinek hatására megkeresztelkedik
 • zsidó törvények miatt helyzete egyre rosszabb (1920 – numerus clausus, 1938, 1939, 1941)
 • ezek a törvények korlátozzák a zsidók számát felsőoktatásban és értelmiségi pályákon

Bori notesz

Háromszor hívták be munkaszolgálatra (’40 ’42 ’44). Utolsóról nem tér vissza.

Bor városába végezték a munkaszolgálatot, majd 600km-t tettek meg erőltetett menetben és Abda határában halt meg.

A verseit egy Szerbiában vett kockás jegyzetfüzetbe írta, amit 1946 júniusában találták meg amikor feltárták az abdai tömegsírt. (a kabátjában volt)

Eclogák: Vergilius eclogáit fordította le és ő is írt 8at. Jellemzően idilli táj, bukolikus költészet, pásztor és a költő dialógusa. Hexameter

Razglednicák: szerbül = üdvözöllek, képeslapokra írhattak a táborokban, rövidke versek, de nem haza hanem a utókor számára

Hetedik ecloga

 • Szalai Sándor 1944ben Radnóti éltében publikálja „Alvó tábor” címmel
 • értékszembesítő, monologikus, vallomásos, elégikus
 • a fogolylét nemzetiségtől független (közösségi érzés)
 • zsidó szó szerepeltetése (életében másodjára)
 • fő motívuma: álom, emlékezés
 • szerelmi vallomás a vége Fanninak „nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.”
 • nyomasztó hangvétel
 • „Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat”
 • rideg valóság – álom, tábor – otthon, jelen – múlt ( a vers ezeknek a keveredése)
 • a költészet teremt kapcsolatot a két világ között

Levél a hitveshez

 • a vers lendületes futam, kevés mondatvégi lezárás
 • csendtől csendig jut el „üvölt a csönd fülemben”
 • a versben nagy jelentősége van az akusztikának (robbanás, háború, majd elnémul a világ)
 • a szerelem a túlélés záloga, mindenkori biztonság és bizonyosság „te állandó vagy bennem”
 • Tétóva óda folytatása valamilyen szinten
 • Fanni, aki életben tartja

Gyökér

 • allegória
 • a gyökér az életerő, vitalitás, túlélés szimbóluma
 • értelmezhető kulturális gyökértelenség problémájaként is (zsidóság…)
 • leszámol az identitás választással
 • fa = élet, virág = szépség

GYÖKÉR:

 • „erő surran” = életerő
 • „földdel él” = bújkálás
 • „álma hófehér” = tisztaság
 • „föld fölé tér” = visszatérés
 • „kúszik s ravasz” = észrevétlenség
 • „karja akár a kötél” = erő
 • „tovább él lent, nem érdekli a világ csak lombbal teli ág” = életcélja a fenn maradás
 • „azt csodálgatja, táplálja” = költészet, erkölcsök
 • a végén magát azonosítja a gyökérrel „ férgek között élek én, ott készül e költemény”
 • beletörődik a halálba „sorsom elvégeztetett”

A la recherche

 • Hetedik ecloga párja
 • Marcel Proust: Az idő nyomában (A la recherche de temps perdu)
 • a vers evokálása a regénynek
 • emlékezés gesztusa
 • kétféle múlt, 1-2: boldog: 3-4-5: borzalmas
 • 6-7: halál
 • anaforikus sorkezdetek („voltak akik” „ volt ahová”)
 • „hol van….?” Villoni sorkezdetek, középkori motívum
 • De Apollinaire is ezt kérdezi az I. világháború alatt, Radnóti fordította (A megsebzett galamb és a szökőkút)
 • emléklajstrom: baráti összejövetelek, irodalmi közösségek, meghittség, behívók, félbemaradt költőpályák és életek, harc, testi lelki megtörés
 • konkrét barátok: Bálint György (Ukrajnában hal meg) , Vas István (őt végül túlélte)
 • „mert ami volt annak más távlatot ad a halál már”
 • Radnóti életmű értékelése, visszatérő kérdés: Tragikus sorsa miatt súlyosabbak a művei?
 • a baráti összejövetelek egy vendéglőben voltak, és az ottani hegedűssel találkozik a táborban

Nyolcadik ecloga

 • költő próféta párbeszéd
 • a próféta Náhum aki Ninive ellen prédikált (bosszú, düh képviselője)
 • apokaliptikus próféta (ószövetségi, pusztulás)
 • „Ismerem ős dühödet, mert fennmaradott, amit írtál.”
 • mit keres egy próféta ebben a világban itt?
 • „Próféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek,s innivaló”

Razglednica (1)

 • angyal = Fanni, „állandó vagy bennem”
 • tájváltozás, háború, félelem hatására
 • „ember, állat, szekér, gondolat”
 • metonímia ( ló = út)
 • háborús életkép
 • pillanatnyi szerelem

Erőltetett menet

 • Walter von der Vogelweide keresztes háborús költeménye ( Ó jaj hogy eltünt minden), Radnóti fordította
 • 2 x 10 középek tördelt, ereszkedő
 • 3,5 + 3 jambusból álló sorok ( U - )
 • törésvonal középen, cikkcakk
 • ereszkedő jambusok: hanyatlás, fáradtságo
 • emelkedő jambusok: felemelkedés, továbblépés
 • sortörés: kifulladó, ziháló lélegzet
 • belső vita: feladni vagy kitartani?
 • a túlélés mellett érvel, de paradoxon „aki végig megy az úton bolond, s aki félúton feladja az sem okosabb”
 • keretes paradoxon „bolond ki felkél, ….. fölkelek”
 • első 10 sor: A hazatérés reményében kel fel, de bolond, mert lehet hogy már hazája sincs, mégis akar élni, hiába lehet hogy jobb lenne meghalni már
 • második 10 sor: Hinni szeretné hogy van még otthon, eltudja magával hitetni és ezért van értelme felkelni

Razglednica (2)

 • ellentét
 • ITT: bukolika, paraszti költészet, idilli kép
 • OTT: 9kmre égő házak

Razglednica (3)

 • undorító kép (ökör + nyál)
 • utalás Babits: Mint a bika-ra
 • első 2 sor rímelő, második 2 sor rím nélküli
 • hűvös, objektív hangnem
 • 1-2 sor: betegség, 3: rothadás, 4: halál

Razglednica (4)

 • kivégzés túlélője szempontjából nézzük meg
 • ez nem a notesz lapjaira íródott, hanem egy reklámlapra csak belehajtotta a noteszbe
 • a hegedűművész kivégzése valoszínű, akit ismert Budáról
 • német megszólalás… pedig magyarok lövik le őket
 • önironikus
 • vér, sár
 • 1 nappal halála előtt

Meghalt: 1944 - nov. 9.

Legutóbb frissítve:2016-08-22 14:18

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu