TantárgyakFizikaKözépszintKinematika
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Kinematika

Pálya: Azt a vonalat, amin a test mozog, pályának nevezzük.

Út: A mozgó test által befutott pályaszakasz hossza a megtett út. (m)

Elmozdulás: Bizonyos esetekben a testek mozgása során nem az a fontos, hogy az egyik pontból milyen alakú pályán és milyen hosszú út megtételével jutott egy másik pontba, hanem ezeknek a pontoknak az egymáshoz képesti helyzete. A kezdőpontból a végpontba mutató irányított szakaszt elmozdulásnak nevezzük.

Az út hossza nem lehet kisebb az elmozdulás nagyságánál, hiszen két pont között az egyenes szakasznak a legkisebb a hossza. (m)

Sebesség: megmutatja az egységnyi idő alatt megtett út nagyságát. (Vektormennyiség, iránya minden pillanatban megegyezik a test mozgásának irányával - érintő irányú) (m/s)

Átlagsebesség: az a sebesség,amellyel a test egyenletesen mozogva ugyanazt az utat ugyanannyi idő alatt tenné meg,mint változó mozgással (összes út/összes idő) (m/s)

Szabadesés

Akkor mondjuk, hogy egy test szabadon esik, ha mozgása során rajta csak a Föld vonzó hatása érvényesül vagy minden egyéb hatás a gravitáció mellett elhanyagolható. Valójában, csak légüres térben eső tárgyak mozgása szabadesés. Kis magasságokból (1-2 m) a vasból vagy ólomból készült golyók esése is jó közelítéssel szabadesés.

A szabadon eső testek mozgásának törvényszerűségeit először Galilei tárta fel. Lejtőn legördülő golyók mozgását vizsgálta, valamint ejtési kísérleteket végzett. Megállapította és kimondta, hogy amennyiben a légellenállás elhanyagolható, a Föld egy adott helyén a testek azonos módon esnek. Kísérleti eredmények bizonyítják, hogy a szabadon eső testek egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végeznek. A szabadon eső test által megtett út az s = \frac{g}{2} * t^2 összefüggéssel adható meg, ahol s az elejtés helyétől megtett út, t az elejtés pillanatától eltelt idő, g a szabadon eső test gyorsulása, amit nehézségi gyorsulásnak nevezünk.

Magyarországon g = 9,81 \frac{m}{s^2}

A szabadon eső test álló helyzetből induló, egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgást végez. Pillanatnyi sebességét a v = g * t összefüggéssel adhatjuk meg, ahol v a pillanatnyi sebesség, t az elejtés pillanatától eltelt idő, g a nehézségi gyorsulás.

Kapcsolódó anyagok

Legutóbb frissítve: 2015-08-25 05:28

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu