TantárgyakInformatikaEmelt szintA kommunikáció
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

A kommunikáció

A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevõ.

Kommunikáció: az információcsere folyamata általában egy közös jelrendszer segítségével

Kommunikációtudomány: olyan tudományág, amely a kommunikáció formáival, folyamatával, jelentésével, a beszéddel és a személyközi és szervezeti kommunikációval foglalkozik

Kommunikációs modell: Claude Elwood Shannon (1916-2001) alkotta meg 1948-ban.

 • Adó (forrás): az, aki az információközlés kiindulópontja / a jel elindítója
 • Kódoló: egyik jelrendszerbõl egy másikba alakítja át a jelet
 • Csatorna: közlõ közeg
  • jel: érzékszervi csoportosítás szerint:
   • audiojel (hallható): a hangnak térbeli mellett idõbeli kiterjedése is lényeges
   • vizuális jel (látható): állókép vagy mozgókép, az állóképeknek csak térbeli, a mozgóknak térbeli és idõbeli kiterjedése is hordoz információt
   • egyéb (más érzékszervekkel felfogható jelek): pl: tapintás (braille-írás), szaglás (parfüm, gázszag), ízlelés (ételek) által érzékelhetõ jelek
  • zaj: olyan jel az adott közlésfolyamatban, amely nem hordoz információt
   • determinisztikus: a zaj forrása ismert, a hasznos jel megváltozásában szabályszerûség mutatkozik, ezért kiküszöbölhetõ
   • véletlenszerû: eredete nem ismert, ezért teljesen nem lehet kiküszöbölni
 • Dekódoló: a vevõ számára értelmezhetõvé alakítja a jelet
 • Vevõ: a jel befogadója

Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben található fogalmak értelmezése konkrét példán keresztül.

Gyakorlati példa: SMS

 • adó: az sms-t küldõ személy
 • kódoló: többszörös kódolás, elõször a szeméy gondolatot szöveggé a billentyûzeten, aztán a telefon a memóriában tárolt szöveget elektromágneses hullámokká
 • csatorna: levegõ, átjátszótornyok
 • zaj: idegen elektromágneses hullámok
 • dekódoló: fogadó telefon
 • vevõ: címzett személy

A kód, mint az információ közvetítés eszköze. Példák a sokféle kommunikációs csatornára.
A zaj elleni védekezés. Redundancia az információ továbbításában.

Kód: szabály, ami alapján az információ adattá transzformálása (kódolása) történik

Sokféle kommunikációs csatorna:

Redundancia: a jelsorozatban több az elemi jel, mint azt a jelsorozat információtartalma megkívánná (a jelsorozat terjengõsségének mértéke)

 • hátránya: a tároló- és továbbítókapacitás több, mint amennyi az információ kezeléséhez feltétlenül kell
 • elõnye: ha a jelsorozat redundáns, e több jelsorozatból a sztochasztikus zaj mellett is jó eséllyel helyreállítható az eredeti információ

zaj elleni védekezés:

 • analóg jel: zajszûrés, szigetelés, elektromos jel esetén elektromágneses szigetelés
 • digitális jel esetén: hibajavító eljárások, ellenõrzõ bitek
 • általában redundancia

A mai kommunikációs technológiák és eszközök jellemzése, és ezek illeszkedése a kommunikációs modellbe. Az elektronikus kommunikáció és eszközei.

A kommunikációs eszközök hatása mindennapi életünkre és az információszerzésre.

Az információ-keresés elektronikus formái. Az információs rendszerek létjogosultsága és megjelenése a mindennapi életünkben (iskola, munkahely, hivatalos ügyek intézése, szabadidõ).

A magyar közhasznú információs források például könyvtári adatbázisok, kormányzati portálok szolgáltatásai, utazással kapcsolatos információk (menetrendek, helyfoglalások), szórakozás.
Ezen források közül több ismerete, használata. Az információ megszerzése keresõszerverek segítségével.

Legutóbb frissítve:2015-03-08 01:06

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu