TantárgyakFizikaKözépszintKörmozgás
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Körmozgás

  • Forgómozgás, sajátos eset, a test egy anyagi pontnak tekinthető, így egy körpálya van
  • Ha egyenlő idők alatt egyenlő ívet fut be, bármilyen kicsik vagy nagyok az időtartamok, egyenletes körmozgásról beszélünk

Periodikus: fizikai mennyiségek változás közben időközönként azonos értéket vesznek fel

  • periódusidő (T) itt: keringési idő.
  • frekvencia itt: fordulatszám, egy másodperc alatt megtett periódusok számát jelenti, jele: n, mértékegysége: Hz = 1/s

Egyenletes körmozgást végző anyagi pont úgy mozog a kör kerületén, hogy keringési ideje és így fordulatszáma is állandó. Pillanatnyi sebességét kerületi sebességnek nevezzük.

v_k = \frac{s}{t} = \frac{2 * r * \pi}{T}

Vektormennyiség, nagysága állandó, iránya mindig a körpálya érintőjének irányával egyezik meg. Tehát egyenletesen változik. Így van gyorsulása: mely a kerületi sebességre merőleges, tehát a körpálya középpontja felé mutat, nagysága állandó.

a_{cp} = \frac{v^2}{r}

Az ezt fenntartó erőt centripetális erőnek nevezzük (F_{cp} = m * a_{cp}). A gyorsulás iránya megegyezik az azt fenntartó erőhatás irányával és ha utóbbi állandó, akkor előbbi is. Ezért az egyenletes körmozgás fenntartásának dinamikai feltétele, hogy az anyagi pontot érő erők eredője mindig a kör középpontja felé mutasson, és nagysága változatlan legyen.

A rögzített tengelyen forgó merev test pontjai által megtett utak és kerületi sebességeik elterők lehetnek a sugártól függően. Viszont bármely pontjához húzott sugár ugyanakkora szögben fordul el. Az egész test elfordulása jellemezhető ezzel a szöggel, szögelfordulásnak nevezzük. Jele: \phi (fí), radiánban mérjük. Akkor egyenletes a forgómozgás, ha egyenlő idők alatt egyenlő a szögelfordulása a testnek. Két test közül gyorsabban forog:

  • ugyanannyi idő alatt nagyobb szögelfordulás,
  • ugyanakkora szögelfordulás kevesebb idő alatt

A szögelfordulás egyenesen arányos az eltelt idővel, hányadosuk állandó (\frac{\phi}{\Delta t}), neve: szögsebesség, jele: \omega (omega), mértékegysége: 1/s. Ha \Delta t = T akkor kiszámítható: \frac{2 * \pi}{T}. Annál nagyobb, minél gyorsabban forog a test. Az egyenletesen forgó test szögsebessége az összes pontján azonos, állandó menyiség.

Példák egyenletes körmozgásra:

  • Lemezjátszó korongjának egy pontja, ha az állandó szögsebességgel forog
  • Állandó sebességgel haladó autó kerekének egy pontja
  • Óriáskerék egyik kocsija.

Fizikai háttér: Christiaan Huygens - levezette az egyenletes körmozgás gyorsulását meghatározó képletet, felismerte, hogy létrehozásához erő kell

Legutóbb frissítve: 2015-08-25 05:31

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu