TantárgyakFizikaSegédanyagokÉletrajz: Isaac Newton
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Életrajz: Isaac Newton

Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 1642. december 25. – London, 1727. március 20.)

Angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimista; a modern történelem egyik kiemelkedő tudósa. Korszakalkotó műve: „A természetfilozófia matematikai alapelvei” (1687), melyben leírja az egyetemes tömegvonzás törvényét, valamint az általa lefektetett axiómák révén megalapozta a klasszikus mechanika tudományát. Ő volt az első, aki megmutatta, hogy az égitestek és a Földön lévő tárgyak mozgását ugyanazon természeti törvények határozzák meg. Matematikai magyarázattal alátámasztotta Kepler bolygómozgási törvényeit, kiegészítve azzal, hogy a különböző égitestek nem csak elliptikus, de akár hiperbola- vagy parabolapályán is mozoghatnak. Törvényei fontos szerepet játszottak a tudományos forradalomban és a heliocentrikus világkép elterjedésében.

Mindemellett optikai kutatásokat is végzett. Ő fedezte fel azt is, hogy a prizmán megfigyelhető színek valójában az áthaladó fehér fény alkotóelemei, nem pedig a prizma fényt színező hatásának tudható be – ahogy Roger Bacon feltételezte a 13. században –, valamint feltételezte, hogy a fénynek részecske természete van.

Newton, csakúgy, mint Leibniz, az analízis (differenciálszámítás és integrálszámítás) vagy, más néven az infinitezimális kalkulus egyik megalkotója. Nevéhez fűződik a binomiális tétel bizonyítása és tetszőleges komplex kitevőre történő általánosítása.

Isaac Newton 1642 karácsonyán született Angliában. Apja néhány hónappal korábban meghalt, anyja pedig három év múltán újra férjhez ment és elköltözött, nagyanyjára bízva a kis Newton nevelését. 1661-től nagybátyja támogatásával Cambridge-ben tanult. Az 1665-ös nagy pestisjárvány idejére birtokára vonult vissza, ahol két év alatt megfogalmazódott benne a differenciálszámítás elmélete, a színelmélet, a dinamika alaptörvényei és az általános tömegvonzás törvénye. 1668-ban elkészítette híressé vált tükrös teleszkópját. 1687-ben megjelent A természetfilozófia matematikai alapelvei című műve, amely többek között tartalmazza az erőkre vonatkozó törvényeit és a mozgások matematikai leírását is. 1705-ben a királynő lovaggá ütötte. 1703-tól 1727-ben bekövetkezett haláláig az angol Királyi Társaság elnöke. Az angol királyok temetkezési helyén, a Westminster Abbeyben temették el.

Legutóbb frissítve: 2015-08-25 05:17

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu