TantárgyakInformatikaEmelt szintKönyvtárak: Tájékoztató intézmények, ...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Könyvtárak: Tájékoztató intézmények, információs központok

A könyvtár egyetemes és hazai fejlődéstörténetének rövid áttekintése. A magyar könyvtári rendszer felépítésének ismertetése.
A könyvtártípusok elkülönítésének elvei: a gyűjtő- és felhasználói kör fogalma. A különböző könyvtártípusok összehasonlítása szolgáltatásaik, gyűjtőkörük és felhasználói körük alapján.
Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a könyvtári rend kialakításában.

Könyvtártípusok:

 • nemzeti könyvtár:
  • minden országban az adott nemzettel kapcsolatos, vagy a nyelvén íródott mindenféle dokumentumtípust gyűjt a teljesség igényével a kezdetektől
  • (hungarica dokumentum: minden magyar vonatkozású dokumentum (magyarországon megjelent / külföldön magyar szerző tollából / magyarországról szóló)
  • magyarországon: Országos Széchenyi Könyvtár, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
  • Széchényi Ferenc 1802-ben alapította a saját magánygyűjteménye adományozásával
  • néhány külföldi példa: kongresszusi könyvtár (washington 1800), british library
  • kötelespéldány szolgáltatás: legalább 50 kiadott példány után a kiadók kettőt a könyvtárnak kötelesek adni (franciaország 1530)
  • célja a nemzet kulturális, szellemi örökségének őrzése
 • szakkönyvtár:
  • egy bizonyos tudomány-, vagy szakterület dokumentumait gyűjti a teljesség igényével
  • pl.: Országgyűlési Könyvtár: jogtudomány, politikatudomány, új-legújabb kori történelem
  • pl.: BME OMIKK: műszaki tudományok
 • felsőoktatási könyvtár:
  • 12-13. század óta léteznek
  • az egyetemi oktató-, kutatómunkát segítik
  • pl.: ELTE, SZTE könytárai
  • elérhető adatbázisok: EBSCO
 • közművelődési könyvtár:
  • minden témában gyűjt dokumentumokat, nem túl specifikus
  • minden korosztály igényeit kielégíti, szórakoztató irodalmat gyűjt
  • pl.: FSZEK (1904)
 • iskolai könyvtár:
  • alap- és középfokú intézményekben található
  • tanulmányokat segítő dokumentumokat gyűjt (tankönyvek, kötelező olvasmányok)
 • múzeumi, egyházi könyvtár:
  • nem nyilvános könyvtárak
  • a dokumentumok általában muzeális értéket képviselnek
  • pl.: pannonhalmi bencés apátság könyvtára, vatikáni könyvtár, keszthelyi helikon

Egyetemes Tizedes Osztályozás: a könyvek osztályozását segítő rendszer, eredeti megalkotója Melvil Dewey (DDC - 19 sz. vége).
Minden szakirodalmat a témája szerint csoportba oszt, melyeket számmal jelöl. Tíz fő csoportja:

 1. általános művek, enciklopédiák, lexikonok
 2. filozófia, pszichológia
 3. vallás
 4. társadalomtudományok
 5. --
 6. természettudományok
 7. alkalmazott tudományok
 8. művészet, zene, sport
 9. irodalomtudomány, nyelvészet
 10. történelem, földrajz, életrajz

A könyvtár és a médiatár fogalmának értelmezése.

Könyvtár: olyan intézmény, amely meghatározott szempontok szerint gyűjt, rendszerez, feltár és hozzáférhetővé tesz dokumentumokat

Médiatár: a kölcsönözhető audio és audiovizuális dokumentumok helye, általában a könyvtár részét képezi

A könyvtári szolgáltatások rendszerének ismertetése. A könyvtárakkal kapcsolatos szabályzatok: a kölcsönzési rend és a használati szabályzat tartalma.

A könyvtárközi kölcsönzés fogalma. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer.

A közművelődési könyvtárak feladatrendszerének ismertetése. A közművelődési és iskolai könyvtár összehasonlítása. A szakkönyvtárak sajátosságainak ismertetése.
Egyéb tájékoztató intézmények, információs központok, a kulturális intézmények (levéltárak, múzeumok, kiállítótermek) információszerzésben betöltött szerepének vázolása.

A nemzeti könyvtár fogalmának meghatározása. Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a magyar könyvtári rendszerben. A könyvtár létrejöttének, rövid történetének ismertetése.
Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtőszolgáltatásainak rendszere.

Hagyományos könyvtárak az Interneten és a Digitális könyvtárak sajátosságainak bemutatása. Hasonlóságok és különbségek.
A Neumann János Digitális Könyvtár, valamint a MEK szerkezetének ismertetése.

Keresési stratégiák a könyvtári rendszerben. A keresés algoritmusa. Az egy- és többlépcsős keresés.

Legutóbb frissítve: 2015-03-08 01:06

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu