TantárgyakInformatikaEmelt szintDokumentumtípusok
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Dokumentumtípusok

Az írástörténet és a könyvtörténet azon jelentős állomásainak ismerete, amelyek a dokumentumtípusok kialakulását eredményezték (ékírás, hieroglifák, papirusztekercsek, pergamen, kódex).
Az ősnyomtatvány fogalma.

A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlító ismertetése.

A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári rendszerben. Az ismeretközlő művek (monográfia, tanulmánykötet, kézikönyv) használati értéke az információszerzés folyamatában.
A segédkönyvek, mint a közvetlen ismeretszerzés alapvető forrásai (lexikon, enciklopédia, szótár, közhasznú ismeretek tára, adattár, fogalomtár, kronológia, névtár, atlasz).
Az időszaki kiadványok jellegzetességeinek és típusainak bemutatása.

Dokumentumtípusok:

 • írásos
  • kéziratos (írógépes is)
  • nyomtatott
   • könyvek
    • szépirodalom (szórakoztató irodalom: vers, mese, regény)
    • szakirodalom (ismeretközlő)
     • monográfia, tanulmánykötet (több szerző esetén): tudományos igényességgel írt, a kiadás pillanatában új információkat közlő dokumentum
     • ismeretterjesztő: nem feltétlen új információt közöl, már ismertet összegez, közérthető, megértéséhez nem kell előzetes ismeret
   • időszaki kiadványok (periodikumok)
    • újságok: legfeljebb kéthetente megjelenik, általános híreket közöl, elavul
    • folyóiratok: legalább kéthetente jelenik meg, tematikus, népszerűsítő, a legfrissebb adatokat közli
   • kézikönyvek
    • lexikon, szótár: betűrendes ismerettár, mutatók segítik a haszálatát
    • enciklopédiák: tematikus ismerettár, mutatók
   • bibliográfiák
    • irodalomjegyzék, mely a közvetett tájokozódást segíti, egy téma irodalmát sorolja fel
     • dokumentumok legfontosabb adatait sorolja fel
     • megjelenés szerint lehet önálló vagy rejtett (külön kiadvány vagy egy dokumentum része)
     • tartalom szerint lehet teljes vagy válogató
     • aktualitás szerint lehet kurrens (pl.: Magyar Nemzeti Bibliográfia) vagy retrospektív (pl.: régi magyar könyvek 1500-1800)
 • ikonografikus / képi (festmény, fotó, plakát, térkép, kotta)
 • auditív
 • audiovizuális (film)
 • elektronikus

A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai.
Összehasonlításuk adathordozó és megjelenítő eszköz szerint (hanglemez, hangszalag, CD, fénykép, hologram, mikrofilm, diafilm, némafilm, hangosfilm, videofilm, DVD, mágneslemez, CD, DVD).

A multimédia jelentősége az egyéni ismeretszerzésben.

Legutóbb frissítve: 2015-03-08 01:06

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu