TantárgyakIrodalomEmelt szintElbeszélői módok és nézőpontok Koszto...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Elbeszélői módok és nézőpontok Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötetében

Kosztolányi Dezső

 • Kosztolányi Dezső az Osztrák-Magyar monarchia területén, Szabadkán született.
 • Édesapja Kosztolányi Árpád (1859 – 1926) fizika és kémia professzor, valamint iskolaigazgató volt. Édesanyja a francia származású Brenner Eulalia (1866 – 1945).
 • Középiskolai tanulmányait Szabadkán kezdte meg, de tanárával való konfliktusa miatt kiutasították innen. Szegeden, magántanulóként érettségizett.
 • 1903-ban Budapestre költözött és ekkor kezdte meg tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészkarán, magyar-német szakon. Itt találkozott Babits Mihály és Juhász Gyula költőkkel, és életre szóló barátságot kötött Karinthy Frigyessel is.
 • Egy kis ideig a bécsi egyetemre is járt, de nem fejezte be, hazaköltözött és újságírónak állt, mely szakmát élete végéig gyakorolta.
 • 1908-ban átvette a költő Ady Endre helyét, aki Párizsba utazott tudósítani egy budapesti lapnak.
 • 1910-ben jelent meg első verseskötete a Szegény kisgyermek panaszai címmel, mely országos sikert aratott, és mellyel egy termékeny időszak kezdődött el Kosztolányi Dezső életében. Szinte minden évben kiadott egy könyvet.
 • 1913-ban vette feleségül Harmos Ilona színésznőt, aki Görög Ilona néven jelentette meg novelláit. 1915-ben született meg fiúk, Kosztolányi Ádám. 1936-ban, szájrákban halt meg.

Kötet

 • Esti Kornél, Kosztolányi regényének főhőse maga meséli el történeteit az elbeszélőnek, aki csak lejegyzi azokat.
 • Az Esti Kornélról szóló történetek 1933-ban jelentek meg összegyűjtve. A novella ciklus tizennyolc fejezetet tartalmaz.
 • A novellaciklus műfaja egyszerre regényes életrajz, és útirajz.
 • Az egyes novellákat Esti alakja és az egymáshoz mozaikszerűen fűződő történetek kapcsolják össze.  új műfaj: töredékregény.
 • Esti alakja az elbeszélő Kosztolányi gyermekkori énje. Kosztolányi némileg leegyszerűsíti Freud mélylélek tanát és a pszichoanalízist.
 • Mindezzel szemben Esti Kornél az elbeszélő fiatalságát, szabad és boldog életét testesíti meg, a felnőttel szemben a gyermeket.
 • A tagadás szelleme, néha cinikus, jószívű és megértő. Egyszer szegény, máskor pedig gazdag. Önmagában is ellentmondásos személyiség. Egész élete rögtönzés.

Esti Kornél jelentősége

 • Esti történetei egyszerre korrajzok és Kosztolányi világlátásának dokumentumai is.
 • Az út, utazás toposza központi szerepet kap bennük, az életút szakaszaira és állomásaira utal. E világlátást a Boldogság c. novella foglalja leginkább össze.
 • Az eredeti Vörös Ökör című novellában - mely Esti gyermekkorát villantotta fel - pedig még a Kosztolányi Dezső név szerepelt, de mire a műbe II. fejezetként belekerült, Esti Kornéllá vált. Ezzel Estinek története lett, nőtt a figura teherbírása, jöhettek az újabb történetek.

Befejezés

 • Kosztolányi az emberi természet és lélek nagy ismerője. Számára szinte nincs titok, ha valaki teljes személyiségét kívánja föltárni. Ennek egyik legszebb művészi dokumentuma az Esti Kornél novellaciklus.
 • Itt is az ambivalenciát mutatja be, ami szerint egy lélekben, egy tudatban létezhetnek egymással ellentétes érzések és gondolatok.
 • Az élet nagyszerűségét és igenlését hordozzák művei. Igaz feltűnik az élet rossz részei, de ellenpontként a szépség és gazdagság is.

Legutóbb frissítve:2016-08-03 14:45

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu